2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/07/2020 (1/6 âm lịch)
Thanh Hóa
Cần Thơ
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
VJ
VJ477 (U_Eco)
14:00
THD
1h55p
Bay thẳng
15:55
VCA
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ477 (Y_SBoss)
14:00
THD
1h55p
Bay thẳng
15:55
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm