2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 28/07/2020 (8/6 âm lịch)
Thanh Hóa
Cần Thơ
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
VJ
VJ477 (W_Eco)
14:00
THD
1h55p
Bay thẳng
15:55
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ477 (Y_SBoss)
14:00
THD
1h55p
Bay thẳng
15:55
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm