2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Thanh Hóa
Cần Thơ
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VJ477 (U_Eco)
19:40
THD
1h55p
Bay thẳng
21:35
VCA
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ477 (U_Eco)
19:40
THD
1h55p
Bay thẳng
21:35
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm