2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 18/08/2020 (29/6 âm lịch)
Thanh Hóa
Cần Thơ
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
VJ
VJ477 (U_Eco)
13:55
THD
1h55p
Bay thẳng
15:50
VCA
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ477 (U_Eco)
13:55
THD
1h55p
Bay thẳng
15:50
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm