2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 29/08/2020 (11/7 âm lịch)
Thanh Hóa
Cần Thơ
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
VJ
VJ477 (U_Eco)
13:55
THD
1h55p
Bay thẳng
15:50
VCA
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ477 (Y_SBoss)
13:55
THD
1h55p
Bay thẳng
15:50
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm