3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 14/11/2020 (29/9 âm lịch)
Thanh Hóa
Cần Thơ
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
VJ
VJ477 (A_Promo)
18:30
THD
1h55p
Bay thẳng
20:25
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ477 (Z_Eco)
18:30
THD
1h55p
Bay thẳng
20:25
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ477 (V_SBoss)
18:30
THD
1h55p
Bay thẳng
20:25
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm