3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Tainan
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ859 (E_Promo)
14:00
TNN
2h15p
Bay thẳng
16:15
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ859 (Z_Eco)
14:00
TNN
2h15p
Bay thẳng
16:15
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ859 (V_SBoss)
14:00
TNN
2h15p
Bay thẳng
16:15
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm