2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Tainan
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ859 (Z_Eco)
14:00
TNN
2h15p
Bay thẳng
16:15
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ859 (Z_Eco)
14:00
TNN
2h15p
Bay thẳng
16:15
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm