2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/07/2020 (28/5 âm lịch)
Tainan
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
VJ
VJ859 (Z_Eco)
14:00
TNN
2h15p
Bay thẳng
16:15
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ859 (V_SBoss)
14:00
TNN
2h15p
Bay thẳng
16:15
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm