2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Tainan
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VJ
VJ859 (U_Eco)
14:00
TNN
2h15p
Bay thẳng
16:15
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ859 (U_Eco)
14:00
TNN
2h15p
Bay thẳng
16:15
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm