11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Đài Loan
Hà Nội
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VN
VN577 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:20
TPE
2h15p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.318.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.318.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN577 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
TPE
2h15p
Bay thẳng
15:35
HAN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
5.945.100 ₫
+10 điểm
QH
QH511 (Bamboo Plus)
21:40
TPE
2h45p
Bay thẳng
00:25
HAN
7.789.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN577 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
TPE
2h15p
Bay thẳng
15:35
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
QH
QH511 (Bamboo Business)
21:40
TPE
2h45p
Bay thẳng
00:25
HAN
10.841.000 ₫
+10 điểm