25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Đài Loan
Hà Nội
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ941 (I_Eco)
12:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
14:10
HAN
1.310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ943 (I_Eco)
19:00
TPE
1h55p
Bay thẳng
20:55
HAN
1.310.000 ₫
+10 điểm
QH
QH511 (Bamboo Plus)
21:10
TPE
2h15p
Bay thẳng
23:25
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (P-Siêu tiết kiệm)
07:30
TPE
2h00p
Bay thẳng
09:30
HAN
1.442.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (P-Siêu tiết kiệm)
07:45
TPE
6h25p
1 điểm dừng
14:10
HAN
1.711.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
TPE
2h00p
Bay thẳng
09:30
HAN
2.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
6h25p
1 điểm dừng
14:10
HAN
2.788.100 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
TPE
2h00p
Bay thẳng
09:30
HAN
3.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
6h25p
1 điểm dừng
14:10
HAN
4.031.300 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
6h25p
1 điểm dừng
14:10
HAN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
TPE
2h00p
Bay thẳng
09:30
HAN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3581 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
TPE
6h50p
1 điểm dừng
14:10
HAN
6.552.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3583 (B-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
TPE
7h00p
1 điểm dừng
21:10
HAN
6.552.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3585 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
TPE
2h10p
Bay thẳng
10:35
HAN
6.552.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3587 (B-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
TPE
2h10p
Bay thẳng
16:50
HAN
6.552.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ941 (V_SBoss)
12:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
14:10
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ943 (V_SBoss)
19:00
TPE
1h55p
Bay thẳng
20:55
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
6h25p
1 điểm dừng
14:10
HAN
8.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
TPE
2h00p
Bay thẳng
09:30
HAN
8.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH511 (Bamboo Business)
21:10
TPE
2h15p
Bay thẳng
23:25
HAN
8.833.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (I-Phổ thông)
07:45
TPE
6h25p
1 điểm dừng
14:10
HAN
10.614.100 ₫
+10 điểm
VN
VN 3581 (J-Th/gia linh hoạt)
07:20
TPE
6h50p
1 điểm dừng
14:10
HAN
11.354.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3583 (J-Th/gia linh hoạt)
14:10
TPE
7h00p
1 điểm dừng
21:10
HAN
11.354.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3585 (J-Th/gia linh hoạt)
08:25
TPE
2h10p
Bay thẳng
10:35
HAN
11.354.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3587 (J-Th/gia linh hoạt)
14:40
TPE
2h10p
Bay thẳng
16:50
HAN
11.354.000 ₫
+10 điểm