6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/10/2020 (19/8 âm lịch)
Đài Loan
Hà Nội
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
VJ
VJ941 (Z_Eco)
12:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
14:10
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ943 (Z_Eco)
19:00
TPE
1h55p
Bay thẳng
20:55
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
QH
QH511 (Bamboo Plus)
21:10
TPE
2h15p
Bay thẳng
23:25
HAN
1.002.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ941 (V_SBoss)
12:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
14:10
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ943 (V_SBoss)
19:00
TPE
1h55p
Bay thẳng
20:55
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
QH
QH511 (Bamboo Business)
21:10
TPE
2h15p
Bay thẳng
23:25
HAN
8.109.000 ₫
+10 điểm