12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 29/10/2020 (13/9 âm lịch)
Đài Loan
Hà Nội
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
VJ
VJ941 (A_Eco)
12:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
14:10
HAN
108.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ943 (A_Eco)
19:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
21:10
HAN
108.000 ₫
+10 điểm
QH
QH511 (Bamboo Plus)
21:00
TPE
2h45p
Bay thẳng
23:45
HAN
1.012.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.318.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
5.975.900 ₫
+10 điểm
VJ
VJ941 (V_SBoss)
12:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
14:10
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ943 (V_SBoss)
19:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
21:10
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
QH
QH511 (Bamboo Business)
21:00
TPE
2h45p
Bay thẳng
23:45
HAN
10.841.000 ₫
+10 điểm