10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 02/11/2020 (17/9 âm lịch)
Đài Loan
Hà Nội
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
VJ
VJ941 (Z_Eco)
12:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
14:10
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ943 (Z_Eco)
19:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
21:10
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.318.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
5.975.900 ₫
+10 điểm
VJ
VJ941 (V_SBoss)
12:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
14:10
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ943 (V_SBoss)
19:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
21:10
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm