10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 29/11/2020 (15/10 âm lịch)
Đài Loan
Hà Nội
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
VJ
VJ941 (Z_Eco)
12:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
14:10
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ943 (Z_Eco)
19:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
21:10
HAN
310.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.318.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
5.945.100 ₫
+10 điểm
VJ
VJ941 (V_SBoss)
12:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
14:10
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ943 (V_SBoss)
19:00
TPE
2h10p
Bay thẳng
21:10
HAN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
7h25p
1 điểm dừng
15:10
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
TPE
2h15p
Bay thẳng
09:50
HAN
8.610.000 ₫
+10 điểm