15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ841 (A_Promo)
06:25
TPE
2h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (A_Promo)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (Z_Eco)
06:25
TPE
2h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (Z_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
3.773.000 ₫
+10 điểm
VN
VN577 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:20
TPE
6h55p
1 điểm dừng
20:15
SGN
5.520.900 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
TPE
6h40p
1 điểm dừng
14:15
SGN
5.520.900 ₫
+10 điểm
VN
VN577 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
TPE
6h55p
1 điểm dừng
20:15
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
TPE
6h40p
1 điểm dừng
14:15
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (V_SBoss)
06:25
TPE
2h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (V_SBoss)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN577 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
TPE
6h55p
1 điểm dừng
20:15
SGN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
TPE
6h40p
1 điểm dừng
14:15
SGN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
8.610.000 ₫
+10 điểm