6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VJ
VJ841 (J_Eco)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
945.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (J_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
945.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (J_Eco)
13:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
945.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (J_Eco)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (J_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (V_SBoss)
13:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm