9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ843 (Z_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (Z_Eco)
11:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (U_Eco)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL141-BL685 (Starter Base)
13:55
TPE
7h15p
1 điểm dừng
21:10
SGN
1.580.000 ₫
+10 điểm
BL
BL141-BL691 (Starter Base)
13:55
TPE
9h20p
1 điểm dừng
23:15
SGN
1.580.000 ₫
+10 điểm
BL
BL141-BL693 (Starter Base)
13:55
TPE
9h15p
1 điểm dừng
23:10
SGN
1.580.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (V_SBoss)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (V_SBoss)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (V_SBoss)
11:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm