9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 09/06/2020 (18/4 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
VJ
VJ841 (Z_Eco)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (J_Eco)
14:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
16:25
SGN
945.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (B_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.510.000 ₫
+10 điểm
BL
BL141-BL685 (Starter Base)
13:55
TPE
7h15p
1 điểm dừng
21:10
SGN
6.700.000 ₫
+10 điểm
BL
BL141-BL691 (Starter Base)
13:55
TPE
9h20p
1 điểm dừng
23:15
SGN
6.700.000 ₫
+10 điểm
BL
BL141-BL693 (Starter Base)
13:55
TPE
9h15p
1 điểm dừng
23:10
SGN
6.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (Z_Eco)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (B_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (J_Eco)
14:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
16:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm