6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 24/06/2020 (4/5 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
VJ
VJ845 (B_Eco)
14:10
TPE
2h25p
Bay thẳng
16:35
SGN
1.510.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (H_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (L_Eco)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
2.620.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (Y_SBoss)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
8.290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (Y_SBoss)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
8.290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (Y_SBoss)
14:10
TPE
2h25p
Bay thẳng
16:35
SGN
8.290.000 ₫
+10 điểm