6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VN
VN 571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.773.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
TPE
6h45p
1 điểm dừng
14:15
SGN
5.520.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
TPE
6h45p
1 điểm dừng
14:15
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
TPE
6h45p
1 điểm dừng
14:15
SGN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
8.610.000 ₫
+10 điểm