11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ841 (A_Promo)
06:25
TPE
2h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (Z_Eco)
06:25
TPE
2h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (U_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.773.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
TPE
6h45p
1 điểm dừng
14:15
SGN
5.520.900 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
TPE
6h45p
1 điểm dừng
14:15
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (V_SBoss)
06:25
TPE
2h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (V_SBoss)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
TPE
6h45p
1 điểm dừng
14:15
SGN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
8.610.000 ₫
+10 điểm