10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 29/10/2020 (13/9 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
VJ
VJ841 (A_Eco)
06:25
TPE
2h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (A_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
3.773.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
TPE
6h40p
1 điểm dừng
14:15
SGN
5.520.900 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
TPE
6h40p
1 điểm dừng
14:15
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (V_SBoss)
06:25
TPE
2h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (V_SBoss)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
TPE
6h40p
1 điểm dừng
14:15
SGN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
8.610.000 ₫
+10 điểm