20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 21/11/2020 (7/10 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
VJ
VJ841 (A_Promo)
06:25
TPE
2h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (A_Promo)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (Z_Eco)
06:25
TPE
2h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (Z_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (P-Siêu tiết kiệm)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
1.442.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (P-Siêu tiết kiệm)
07:35
TPE
6h40p
1 điểm dừng
14:15
SGN
1.604.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
2.338.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
TPE
6h40p
1 điểm dừng
14:15
SGN
2.822.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
3.122.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
TPE
6h40p
1 điểm dừng
14:15
SGN
3.924.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 577 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:20
TPE
6h55p
1 điểm dừng
20:15
SGN
5.520.900 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
TPE
6h40p
1 điểm dừng
14:15
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 577 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
TPE
6h55p
1 điểm dừng
20:15
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (I-Phổ thông)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
6.552.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (V_SBoss)
06:25
TPE
2h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (V_SBoss)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 577 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
TPE
6h55p
1 điểm dừng
20:15
SGN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 579 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
TPE
6h40p
1 điểm dừng
14:15
SGN
8.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
2h40p
Bay thẳng
10:25
SGN
8.750.000 ₫
+10 điểm