25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VJ
VJ843 (Z_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (Z_Eco)
13:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (G-Phổ thông)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (J_Eco)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
945.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
TPE
6h50p
1 điểm dừng
14:20
SGN
3.357.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
TPE
6h50p
1 điểm dừng
14:20
SGN
3.893.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
4.313.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3585 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
TPE
6h50p
1 điểm dừng
15:15
SGN
4.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3587 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
TPE
6h35p
1 điểm dừng
21:15
SGN
4.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN577 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:30
TPE
6h15p
1 điểm dừng
19:45
SGN
5.226.900 ₫
+10 điểm
VN
VN3581 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
TPE
2h30p
Bay thẳng
09:50
SGN
5.362.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3583 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
TPE
2h35p
Bay thẳng
16:45
SGN
5.362.000 ₫
+10 điểm
VN
VN577 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
TPE
6h15p
1 điểm dừng
19:45
SGN
5.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (I-Phổ thông)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
6.993.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (V_SBoss)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (V_SBoss)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (Z_Eco)
13:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
TPE
6h50p
1 điểm dừng
14:20
SGN
7.553.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3585 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
TPE
6h50p
1 điểm dừng
15:15
SGN
8.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3587 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
TPE
6h35p
1 điểm dừng
21:15
SGN
8.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3583 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
TPE
2h35p
Bay thẳng
16:45
SGN
8.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
8.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN577 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
TPE
6h15p
1 điểm dừng
19:45
SGN
8.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3581 (J-Th/gia linh hoạt)
07:20
TPE
2h30p
Bay thẳng
09:50
SGN
10.490.000 ₫
+10 điểm