29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VN
VN1620 (P-Siêu tiết kiệm)
10:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:30
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (E-Siêu tiết kiệm)
10:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:30
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (I_Eco)
09:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:55
HAN
689.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Plus)
11:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:05
HAN
770.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (B_Eco)
13:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:20
HAN
819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:45
HAN
819.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (I_Deluxe)
09:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:55
HAN
1.239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (B_Deluxe)
13:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (K-P/thông tiết kiệm)
10:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:30
HAN
1.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (K-P/thông tiết kiệm)
16:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:20
HAN
1.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (K-P/thông tiết kiệm)
14:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:45
HAN
1.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7620 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:40
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
17:40
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:45
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1626 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:05
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (V_SBoss)
09:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (V_SBoss)
13:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Business)
11:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7620 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:40
HAN
3.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
17:40
HAN
3.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7620 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:40
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
17:40
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (C-Th/gia linh hoạt)
10:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:30
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:20
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:45
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1626 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:05
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm