12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
VJ
VJ430 (E1_ECO)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (ECONOMYSAVER)
10:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:20
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7626 (T-P/thông tiết kiệm)
13:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:25
HAN
349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (A1_DLX)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7626 (L-P/thông tiết kiệm)
13:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:25
HAN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7626 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (BUSINESSSMART)
10:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (BUSINESSSMART)
17:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:25
HAN
2.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (BUSINESSSMART)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (V_SBoss)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7626 (I-Phổ thông)
13:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7626 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:25
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm