29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
QH
QH1212 (ECONOMYSAVERMAX)
11:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:05
HAN
48.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (ECONOMYSAVERMAX)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (E1_Eco)
13:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (E_Eco)
09:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:55
HAN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (G-Siêu tiết kiệm)
10:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (ECONOMYSAVER)
20:35
UIH
1h40p
Bay thẳng
22:15
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (P-Siêu tiết kiệm)
12:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (E-Siêu tiết kiệm)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (E-Siêu tiết kiệm)
10:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:05
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (A_Deluxe)
13:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (A_Deluxe)
09:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:55
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (K-P/thông tiết kiệm)
10:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:05
HAN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (K-P/thông tiết kiệm)
12:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
1.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (K-P/thông tiết kiệm)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:05
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (BUSINESSSMART)
11:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (BUSINESSSMART)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (BUSINESSSMART)
20:35
UIH
1h40p
Bay thẳng
22:15
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Y_SBoss)
13:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Y_SBoss)
09:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (I-Phổ thông)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (I-Phổ thông)
10:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (I-Phổ thông)
12:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:05
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm