26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 04/10/2020 (18/8 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
VN
VN 1624 (P-Siêu tiết kiệm)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (W_Eco)
18:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:20
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (W_Eco)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (W_Eco)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (E-Siêu tiết kiệm)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL453 (Starter)
18:00
UIH
6h25p
1 điểm dừng
00:25
HAN
676.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 453 (Starter-Base)
18:00
UIH
6h25p
1 điểm dừng
00:25
HAN
676.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (Bamboo Plus)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (Bamboo Plus)
17:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:00
HAN
840.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Plus)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
1.100.000 ₫
+10 điểm
BL
BL453-BL794 (Starter Base)
18:00
UIH
6h25p
1 điểm dừng
00:25
HAN
1.125.000 ₫
+10 điểm
BL
BL453-BL790 (Starter Base)
18:00
UIH
5h25p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.325.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (W_Eco)
18:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (W_Eco)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (W_Eco)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Business)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (I-Phổ thông)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (I-Phổ thông)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (Bamboo Business)
17:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm