42 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/10/2020 (19/8 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
VN
VN7620 (A-Siêu tiết kiệm)
10:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7622 (G-Siêu tiết kiệm)
16:55
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:35
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Eco)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
14:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:10
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (W_Eco)
17:35
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:15
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (E-Siêu tiết kiệm)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7620 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (T-P/thông tiết kiệm)
09:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:05
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Plus)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (Bamboo Plus)
17:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7620 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7622 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:55
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:35
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:05
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (Bamboo Plus)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Deluxe)
14:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:10
HAN
869.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (W_Deluxe)
17:35
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:15
HAN
949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1626 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (Q-P/thông tiết kiệm)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (S-P/thông linh hoạt)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1626 (S-P/thông linh hoạt)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7620 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7622 (S-P/thông linh hoạt)
16:55
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:35
HAN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (S-P/thông linh hoạt)
09:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (V_SBoss)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (V_SBoss)
14:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:10
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (V_SBoss)
17:35
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:15
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Business)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (Bamboo Business)
17:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:00
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (I-Phổ thông)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1626 (I-Phổ thông)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7620 (I-Phổ thông)
10:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7622 (I-Phổ thông)
16:55
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:35
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1626 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7620 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7622 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (J-Th/gia linh hoạt)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
3.719.000 ₫
+10 điểm