17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 16/10/2020 (30/8 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
VJ
VJ430 (E_Promo)
18:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (E_Promo)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (E_Promo)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (G_promo)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (P)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Plus)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (Bamboo Plus)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (Bamboo Plus)
17:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:00
HAN
900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Business)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (Bamboo Business)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (Bamboo Business)
17:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:00
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm