40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 22/10/2020 (6/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
QH
QH1212 (Bamboo Eco)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (Bamboo Eco)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (Bamboo Eco)
17:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (E_Promo)
18:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:20
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (E_Promo)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (A_Eco)
14:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:10
HAN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7622 (A-Siêu tiết kiệm)
16:55
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:35
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (A-Siêu tiết kiệm)
09:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:05
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1626 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7622 (T-P/thông tiết kiệm)
16:55
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (T-P/thông tiết kiệm)
09:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:05
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Plus)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (Bamboo Plus)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (Bamboo Plus)
17:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1626 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7622 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:55
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:35
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:05
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (A_Deluxe)
14:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:10
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (L-P/thông tiết kiệm)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (S-P/thông linh hoạt)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1626 (S-P/thông linh hoạt)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7622 (S-P/thông linh hoạt)
16:55
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:35
HAN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (S-P/thông linh hoạt)
09:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (I-Phổ thông)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1626 (I-Phổ thông)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Business)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (Bamboo Business)
17:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:00
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7622 (I-Phổ thông)
16:55
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:35
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (I-Phổ thông)
09:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1626 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7622 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7624 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
3.699.000 ₫
+10 điểm