16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/10/2020 (7/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
VJ
VJ430 (A_Promo)
18:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:20
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (A_Promo)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (A_Promo)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (G_promo)
13:30
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (P)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
BL
BL453 (Starter-Base)
18:00
UIH
6h25p
1 điểm dừng
00:25
HAN
865.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Plus)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
1.100.000 ₫
+10 điểm
BL
BL453-BL794 (Starter Base)
18:00
UIH
6h25p
1 điểm dừng
00:25
HAN
1.265.000 ₫
+10 điểm
BL
BL453-BL790 (Starter Base)
18:00
UIH
5h25p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.365.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (V_SBoss)
18:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (V_SBoss)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (V_SBoss)
14:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Business)
11:20
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:00
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm