6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ430 (W_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (W_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (W_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (V_SBoss)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (V_SBoss)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm