11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 26/10/2020 (10/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (W_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (W_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (Q-P/thông tiết kiệm)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (W_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (W_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (J-Th/gia linh hoạt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.719.000 ₫
+10 điểm