21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 26/10/2020 (10/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
VJ
VJ432 (E_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (W_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Eco)
12:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
14:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (A_Deluxe)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
399.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Deluxe)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
434.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (W_Deluxe)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
474.500 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Plus)
12:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
14:25
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (Bamboo Plus)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (W_Deluxe)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (A_Deluxe)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Deluxe)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Business)
12:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
14:25
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (Bamboo Business)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (I-Phổ thông)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (I-Phổ thông)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm