29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/10/2020 (12/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
VJ
VJ430 (E_Promo)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (E_Promo)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (E_Promo)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (P-Siêu tiết kiệm)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (P-Siêu tiết kiệm)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (P-Siêu tiết kiệm)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (P-Siêu tiết kiệm)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (V_SBoss)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (V_SBoss)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (I-Phổ thông)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (I-Phổ thông)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm