9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 29/10/2020 (13/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
VJ
VJ430 (E_Promo)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (E_Promo)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (E_Promo)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm