9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 10/11/2020 (25/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
VJ
VJ430 (E_Promo)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (E_Promo)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (E_Promo)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm