6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 13/11/2020 (28/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
VJ
VJ430 (J_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (J_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (J_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (V_SBoss)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (V_SBoss)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm