22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 14/11/2020 (29/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
VJ
VJ430 (E_Promo)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (E_Promo)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (G-Siêu tiết kiệm)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
269.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (P-Siêu tiết kiệm)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.219.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Plus)
12:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
14:25
HAN
2.490.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (Bamboo Plus)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (V_SBoss)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (V_SBoss)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (I-Phổ thông)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (Bamboo Business)
12:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
14:25
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (Bamboo Business)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm