18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 15/11/2020 (1/10 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
VN
VN 1620 (P-Siêu tiết kiệm)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (P-Siêu tiết kiệm)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (E-Siêu tiết kiệm)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (J_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (J_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (J_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (V_SBoss)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (V_SBoss)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (I-Phổ thông)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (I-Phổ thông)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1620 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1624 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm