6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 25/11/2020 (11/10 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
VJ
VJ430 (J_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (J_Eco)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (J_Eco)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (V_SBoss)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h35p
Bay thẳng
10:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (V_SBoss)
15:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm