9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/11/2021 (24/10 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ năm, 25/11
thứ sáu, 26/11
thứ bảy, 27/11
chủ nhật, 28/11
thứ hai, 29/11
thứ ba, 30/11
thứ tư, 01/12
VJ
VJ430 (Z_Eco)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Eco)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Eco)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Deluxe)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Deluxe)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Deluxe)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (Z_Deluxe)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (Z_Deluxe)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (Z_Deluxe)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm