21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/12/2021 (5/11 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
chủ nhật, 05/12
thứ hai, 06/12
thứ ba, 07/12
thứ tư, 08/12
thứ năm, 09/12
thứ sáu, 10/12
thứ bảy, 11/12
VJ
VJ430 (E1_ECO)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (E1_ECO)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (E1_ECO)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (A-Siêu tiết kiệm)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (E-Siêu tiết kiệm)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (A1_DLX)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (A1_DLX)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (A1_DLX)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (K-P/thông tiết kiệm)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
2.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (ECONOMYFLEX)
10:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.420.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (ECONOMYFLEX)
15:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:40
HAN
2.420.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (ECONOMYFLEX)
17:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:40
HAN
2.420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (V_SBoss)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (V_SBoss)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (V_SBoss)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (I-Phổ thông)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (BUSINESSFLEX)
10:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:40
HAN
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (BUSINESSFLEX)
15:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:40
HAN
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (BUSINESSFLEX)
17:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:40
HAN
3.800.000 ₫
+10 điểm