6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/12/2021 (18/11 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ bảy, 18/12
chủ nhật, 19/12
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
thứ tư, 22/12
thứ năm, 23/12
thứ sáu, 24/12
VN
VN1620 (L-P/thông tiết kiệm)
09:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:45
HAN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (L-P/thông tiết kiệm)
13:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:45
HAN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:45
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm