19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/12/2021 (22/11 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ tư, 22/12
thứ năm, 23/12
thứ sáu, 24/12
thứ bảy, 25/12
chủ nhật, 26/12
thứ hai, 27/12
thứ ba, 28/12
QH
QH1212 (ECONOMYSAVER)
10:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:40
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (ECONOMYSAVER)
15:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:40
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (ECONOMYSAVER)
17:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:40
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (A1_ECO)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (A1_ECO)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (A1_ECO)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (A1_DLX)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (A1_DLX)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (A1_DLX)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (L-P/thông tiết kiệm)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (K-P/thông tiết kiệm)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
2.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (BUSINESSSMART)
10:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (BUSINESSSMART)
15:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:40
HAN
2.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1216 (BUSINESSSMART)
17:00
UIH
1h40p
Bay thẳng
18:40
HAN
2.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (A1_DLX)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (A1_DLX)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (A1_DLX)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm