13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 28/12/2021 (25/11 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ bảy, 25/12
chủ nhật, 26/12
thứ hai, 27/12
thứ ba, 28/12
thứ tư, 29/12
thứ năm, 30/12
thứ sáu, 31/12
VJ
VJ430 (J_Eco)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
589.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (J_Eco)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
589.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (J_Eco)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
589.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (J_Deluxe)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (J_Deluxe)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (J_Deluxe)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (L-P/thông tiết kiệm)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (K-P/thông tiết kiệm)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (J_Deluxe)
18:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
19:55
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (J_Deluxe)
08:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
09:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (J_Deluxe)
15:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
UIH
1h40p
Bay thẳng
20:25
HAN
2.970.000 ₫
+10 điểm