28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/10/2020 (15/9 âm lịch)
Quy Nhơn
Hà Nội
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
VJ
VJ430 (E_Eco)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (E_Eco)
09:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:55
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (E_Eco)
13:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1212 (ECONOMYSAVER)
11:25
UIH
1h40p
Bay thẳng
13:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (ECONOMYSAVER)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (A-Siêu tiết kiệm)
10:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:30
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (A-Siêu tiết kiệm)
16:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
17:45
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (A-Siêu tiết kiệm)
14:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:45
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (E-Siêu tiết kiệm)
10:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:30
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
17:45
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (E-Siêu tiết kiệm)
14:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:45
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (A_Deluxe)
09:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:55
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (A_Deluxe)
13:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (A_Deluxe)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (K-P/thông tiết kiệm)
10:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:30
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (K-P/thông tiết kiệm)
16:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
17:45
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (K-P/thông tiết kiệm)
14:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:45
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
17:45
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:45
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1214 (BUSINESSSMART)
15:10
UIH
1h40p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ432 (V_SBoss)
09:15
UIH
1h40p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ434 (V_SBoss)
13:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:50
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ430 (V_SBoss)
18:15
UIH
1h35p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (I-Phổ thông)
16:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
17:45
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1620 (C-Th/gia linh hoạt)
10:50
UIH
1h40p
Bay thẳng
12:30
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1624 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
17:45
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1622 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
UIH
1h40p
Bay thẳng
15:45
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm