6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Quy Nhơn
Hải Phòng
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
QH
QH1642 (Bamboo Eco)
12:55
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:30
HPH
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ736 (A_Promo)
10:30
UIH
1h30p
Bay thẳng
12:00
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ736 (Z_Eco)
10:30
UIH
1h30p
Bay thẳng
12:00
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1642 (Bamboo Plus)
12:55
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:30
HPH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1642 (Bamboo Business)
12:55
UIH
1h35p
Bay thẳng
14:30
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ736 (Y_SBoss)
10:30
UIH
1h30p
Bay thẳng
12:00
HPH
2.790.000 ₫
+10 điểm