2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 10/06/2020 (19/4 âm lịch)
Quy Nhơn
Hải Phòng
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
QH
QH1642 (Bamboo Plus)
12:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
13:45
HPH
1.370.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1642 (Bamboo Business)
12:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
13:45
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm