2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/09/2020 (16/7 âm lịch)
Quy Nhơn
Hải Phòng
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
QH
QH1642 (Bamboo Plus)
12:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
13:45
HPH
900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1642 (Bamboo Business)
12:10
UIH
1h35p
Bay thẳng
13:45
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm